Home > Poštovní klienti > Nastavení Thunderbird

Nastavení Thunderbird

POP : pop3.bohemiasoft.com  nebo IMAP:  imap.bohemiasoft.com
SMTP : smtpc.bohemiasoft.com - je pak potřeba ale zaškrtnout možnost, že server odchozí pošty požaduje ověření

Čísla portů pro příchozí a odchozí poštu naleznete v dolní části tohoto návodu (pod printscreeny).

Případně jsou možná i jiná čísla portů, podle vašeho poskytovatele internetu nebo podle typu vašeho poštovního klienta. Zkuste tyto možnosti:
odchozí SMPT 587 (SSL nebo STARTTLS zaškrtnuto) a
příchozí POP3  995 (SSL nebo STARTTLS zaškrtnuto) nebo 
příchozí IMAP 993 (SSL nebo STARTTLS zaškrtnuto)