Home > ADMINISTRACE > CSV import číselníků

CSV import číselníků

Systém nově obsahuje možnost vyexportovat nebo naimportovat výpis číselníků a jejích hodnot. Tímto způsobem si nyní lze značně ulehčit zadávání hodnot.Možnost importu struktury číselníků se nově nachází v sekci Eshop -> Import -> Import číselníků.Generování současných dat

Aktuální výpis již založených číselníků a jejich hodnot lze provést skrze tlačítko "Vygenerovat aktuální CSV soubor(y) s číselníky" do formátu CSV. Generování funguje obdobně jako u exportu produktů a tedy v případě, že je zde více jak 3000 číselníků a jejich hodnot, systém rozdělí export do více souborů.

Samotný export je proveden defaultně v kódování UTF-8. Doporučujeme tedy vyvarovat se editaci souboru v klasickém Excelu, který toto kódování nepodporuje a může tak dojít k chybnému zobrazení textu s diakritikou a samozřejmě k jeho zpětnému nahrání.


Import dat číselníků


Importní soubor obsahuje pouze tři po sobě jdoucí informace: vazební číslo - název - pořadí1- Vazební číslo

Toto číslo identifikuje číselník a jeho hodnotu. Skládá se vždy ze dvou čísel, které jsou oddělené pomlčkou. První číslo definuje číselník (například barvu, velikost, délku, šířku, hloubku, objem atp.). Druhé číslo pak definuje již konkrétní hodnotu číselníku (například v případě barvy se jedná o hodnotu červená, modrá, zelená atp.).

Pokud chcete tedy pomocí importu přidat nový číselník (například výšku), zadáte do vazebního čísla číslo-0 tedy konkrétně například 1-0. Vazební čísla číselníků obsahují na konci vždy nulu. V opačném případě by systém nevytvořil číselník, ale už hodnotu číselníku. Soubor tedy může obsahovat následující číselníky:

1-0  Barva
2-0  Objem
3-0  Velikost 

Vazební číslo musí být vždy unikátní. Pokud unikátní nebude, systém informace přepíše, například:

1-0  Barva
1-0  Objem
1-0  Velikost

V tomto případě systém vytvoří jen číselník Velikost a číselníky Barva a Objem nevytvoří.

Druhou možností zadání vazebního čísla nového číselníku je použít pouze symbol #,například:

# Barva
# Objem
# Velikost 

V tomto případě systém vytvoří číselníky a automaticky jim přiřadí zatím neexistující vazební číslo.


2- Název

Název definuje název číselníku nebo název hodnoty číselníku. Vypisuje se tedy textový údaj. Tento údaj nemusí být unikátní.3- Pořadí

Pořadí lze nastavit jen u hodnot číselníků nikoliv u číselníků jako takových. Pořadí se definuje číslem, podle kterého se následně budou hodnoty ve výpisu řadit (například 1,2,3,4,5 atp.). V případě, že neimportujete finální strukturu číselníků a další plánujete v budoucnu přidat, doporučujeme hodnotu pořadí krokovat (například 5,10,15,20,25 atp.).