Home > Základní nastavení eshopu krok za krokem > 7. Nastavení zpracování objednávky

7. Nastavení zpracování objednávky

ESHOP => NASTAVENÍ OBJEDNÁVKY => ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVKY


„Email pro doručování objednávek“ je ten, na který Vám přijde oznámení o nové objednávce. Pokud toto pole nevyplníte, budou se objednávky zasílat na Váš přihlašovací email.


„Potvrzení objednávky zasílat na email:“ – zde máme na výběr z dodací či fakturační adresy. Pokud vyberete fakturační adresu, bude zákazník v objednávkovém formuláři muset vyplnit povinně email v části „Fakturační adresa“, i když ji jinak chce ponechat prázdnou. Toto tedy zvolte jen v případě, že u Vás zákazník bude vždy vyplňovat vedle dodací adresy i tu fakturační.


„Email odesílatele“ – zde volíte adresu, ze které zákazník obdrží potvrzení objednávky. Odpovídat však bude vždy na Váš přihlašovací email, je tedy dobré, v případě, že je to možné, zvolit stejný email, jaký pro přihlášení využíváte.


„Text začátku/konce emailu zaslanému zákazníkovi po objednávce“: bezprostředně po zaslání objednávky zákazník obdrží bez Vašeho jakéhokoli zásahu oznámení o jejím přijetí. V emailu se zobrazí souhrn objednávky a my zde můžeme definovat text, který tento souhrn bude provázet.


„Doplňková informace zobrazená v košíku objednávky“ se zobrazí pod obsahem košíku. Můžete zde tedy Vaše zákazníky informovat například o akcích vztahujících se k jejich nákupu atp.


„Text po dokončení objednávky“ se zobrazí poté, co zákazník vyplní své údaje a odešle objednávku.