Home > FAQ - nejčastější dotazy > Přestaly mi fungovat statistiky PIWIK. Proč?

Přestaly mi fungovat statistiky PIWIK. Proč?

Pravděpodobně jste měnili nastavení PIWIKU. To v systému není možné, PIWIK se připojuje rovnou z administrace a změna nastavení toto spojení zruší. Naštěstí se ale vše zresetuje do původní podoby po 30 minutách.