Home > Základní nastavení eshopu krok za krokem > 30. Import / export CSV souboru

30. Import / export CSV souboru

Práce s CSV importním souborem umožňuje provádět hromadné změny u výrobků ve všem eshopu – například hromadné přecenění, vložení několika produktů naráz, hromadné mazaní produktů a pod.

Před nahráním takovéhoto souboru do systému je potřeba se ujistit, že soubor je jednak v požadovaném formátu tedy CSV a následně, zdali jeho struktura je přesně taková, jakou systém přímo požaduje.

Ukázkový soubor je možné stáhnout v administraci vašeho zkušebního nebo již uhrazeného webu v sekci „Eshop“ > „Import“. V tomto souboru můžete přesně vidět, jaká je struktura = pořadí sloupců systému.---- Vkládání nových produktů ----

Pro vkládání nových produktů je možné použít prázdný CSV soubor nebo soubor, ve kterém již data existují (pokud máte v systému vložené výrobky) – tento soubor je možné vygenerovat ve vaší administraci.

Velikost takovéhoto souboru by neměla přesahovat 5 MB a obsah výrobků by měl být do 3000 kusů. Pokud bude soubor nebo jeho obsah větší, je ideální ho rozdělit na dva. To ovšem doporučujeme pouze u souborů s jednoduchou strukturou 1 výrobek na 1 řádek. Pokud je výrobek rozdělen do více řádků ( pro objemný obsah ), hrozí špatné rozdělení dat a tím způsobení špatného zápisu do Vašeho eshopu.Popis kolonek v CSV importním souboru, které mohou působit problémy:

ID - do importního souboru se nezadává. Určuje si ho přímo sám systém a pokud ho zadáte, systém daný výrobek vyhodnotí za již existující a tudíž ho podle ID dohledá a pouze stávající údaje, které již výrobek obsahuje, opraví/změní. Pokud bude ID zadáno a výrobek s tímto ID nebude existovat, systém jej vytvoří jako nový s tímto ID.

Kód výrobku – je dobrovolná položka a pro import výrobků ji není nutné zadávat. Pomoci tohoto čísla je možné výrobky jak na webu tak i v administraci webu dohledávat.

Cena – pomocí importu se zadává běžná cena (na webu přeškrtnutá, pouze informativní) a naše cena. Tady záleží na nastavení vašeho eshopu, kde si nastavíte, ze zadáváte buďto cenu s nebo bez DPH. Pokud mate nastaveno, že zadáváte cenu bez DPH, cena s DPH se vám automaticky dopočítá a naopak.

Obrázky – k výrobkům lze zadávat dva hlavní obrázky:

Obrázek (původní velikost) = obrázek, který je viditelný po prokliku na obrázek v detailu produktu. Je to tedy největší obrázek, který je u výrobku viditelný.

Obrázek (náhled) = obrázek malý neboli miniaturu, která se zobrazuje ve výpisu výrobků v boxech. Doporučená velikost je 160x160px. Pokud obrázky v takovéto velikosti nemáte k dispozici, nevyplňujte tuto kolonku. Po správném nahrání výrobků a obrázků se systém sám během několika minut miniatury sám v patřičné velikosti vytvoří.

Obrázky lze zadávat několika způsoby:

- pomocí názvu obrázku - do importu lze zadávat pouze názvy produktu včetně koncovek - např. zadáte do kolonky obrázku text "obrazek.jpg" - v tomto případě je potřeba, aby obrázek byl nahrán ve SPRÁVCI SOUBORU (v sekci moduly v administraci webu) ve složce FOTOS, po provedení importu = nahrání importního souboru se výrobky a obrázky automaticky spárují na základě tohoto nazvu obrázku. UPOZORŇUJI, ze je potřeba zachovat stejnou velikost písma, diakritiku i velikost koncovky (.jpg / .JPG)

- pomocí absolutní cesty (url) obrázku - např. http://www.webareal.cz/fotky123/obrazky/obrazek.jpg - v tomto případě si system z dané adresy na obrázek odkáže (obrázek nebude fyzicky uložený v systému, ale bude se na něj pouze odkazovat). Pokud tento způsob zvolíte u zadávání obrázku miniatur výrobků, je nezbytné mít vkládané obrázky v přesných rozměrech miniatur (80x80px / 160x160px). V opačném případě může dojít k tomu, že přiřazený obrázek bude částečně mimo box produktu.

- zadávání přes administraci - zadává se pak ručně v kartě každého produktu. Pokud je obrázek zadán tímto způsobem, systém si ho označí předponou _vyr_ nebo _vyrn_ ci _gen_ a pod.Řazení do kategorii - do importu je potřeba zadávat vazební číslo kategorie, kde se má výrobek zobrazit – toto vazební číslo zjistíte přímo v administraci v sekci kategorie produktů (kategorie je nejdříve potřeba ručně vytvořit, číslo kategorie pak vypadá např. 0-0-12-45 a pod. (jedná se vždy o čtyřčíslí).

Pokud chcete výrobek zařadit do více než jedné kategorie, je potřeba do daného boxu zapsat více vazebních čísel kategorií a oddělit je pomocí znaku "|".

Parametry - do importu se vypisují přímo hodnoty parametrů, které se u výrobků zobrazí - samotný název parametrů se pak hromadně nastavuje v sekci nastavení eshopu.

Připojené obrázky - zadávají se stejnými způsoby, jako obrázky pro náhledy u výrobků (Obrázky (náhled))

Připojené produkty - zadávají se čísla produktu, která máte zadaná u již existujících produktů nebo u produktů v CSV importním souboru. Podle tohoto čísla je následně systém spáruje.

Dostupnost - je potřeba nejdříve si vytvořit číselník dostupnosti a zapnout patřičnou verzi skladu, která ji podporuje (nastavuje se v sekci nastavení eshopu – varianty skladu 4 nebo 5) - následně se do importu zadává pouze ID dané varianty vytvořené v sekci číselník dostupnosti, kde je taktéž možné ID dohledat.

DPH - nezadává se číselně (20%,10%,0% a pod). DPH je potřeba nejdříve nastavit v nastavení eshopu a do importu se následně zadává pouze číslo možnosti DPH.
Př: Nastaveno je DPH první sazba 20%, druhá 10% a třetí 0%. Do importu pak zadáte pouze číslo sazby př: první sazba = 1, druhá = 2, třetí = 3