Home > Základní nastavení eshopu krok za krokem > 5 a) Nastavení automatických emailů (avíz)

5 a) Nastavení automatických emailů (avíz)

Ke každému existujícímu stavu objednávky můžeme nadefinovat automatický email, který se při přepnutí do konkrétního stavu zákazníkovi odešle.
Pokud chceme email automaticky spolu s daným stavem zaslat, zaškrtneme políčko „Automaticky zasílat tento email…“

Připojit k emailu objednávku – odešle se souhrn objednávky, stejně jako chodí automaticky po jejím odeslání.

Připojit k emailu odkaz na fakturu s tímto textem:“ do tohoto políčka můžeme vyplnit například: Vaši fakturu naleznete zde:“. Pokud bude tato funkce zapnutá a u objednávky bude vygenerovaná faktura, tak se s emailem odešle.

Dále pracujeme se známým textovým editorem, kam napíšeme obsah automatického emailu.

Podrobnější nastavení můžete naleznout na http://helpdesk.bohemiasoft.com/404852-Nastaven%C3%AD-automatick%C3%A9ho-av%C3%ADza-a-odes%C3%ADl%C3%A1n%C3%AD-unik%C3%A1tn%C3%ADch-informac%C3%AD-v-av%C3%ADzu