Home > Základní nastavení eshopu krok za krokem > 4. Nastavení stavů objednávek a generování faktur

4. Nastavení stavů objednávek a generování faktur

ESHOP => OBJEDNÁVKY => NASTAVENÍ

V této sekci si definujeme stavy objednávek, do kterých pak objednávky přepínáme a tím spouštíme další akce, například zasílání automatických emailů. První stav je předdefinovaný a je pevně daný. Další již tvoříme dle potřeby. Vedle Objednávky vyřízené tak můžeme mít například Objednávku vyexpedovanou, zaplacenou, stornovanou atp. Ke každému stavu můžeme vybrat barvu, kterou se objednávka ve výpisu zobrazí, pro lepší orientaci.


Níže zadáme fakturační údaje, které budou vyplněny na námi vystavených fakturách.


Pod kolonkami pro fakturu nalezneme následující nastavení:

Všimněte si nastavení dvou možností:

1. Automatické generování čísla faktury (můžete tedy zadat nějaké konkrétní počáteční číslo - např. 100 - a systém bude generovat faktury od tohoto čísla dále).

2. Automaticky generovat faktury (umožní generovat faktury automaticky, jakmile zákazník provede objednávku; odpadá tak ruční generování faktur).

 

DŮLEŽITÉ - aby fungovalo Automatické generování faktur, tak je zapotřebí mít aktivované také Automatické generování čísla faktury.

Předpokládejme, že chceme číslovat faktury od hodnoty 100 a také chceme, aby když zákazník udělá objednávku, tak aby se automaticky vygenerovala i faktura (abychom ji nemuseli generovat ručně). Nastavení by vypadalo následovně:

Nyní jen stačí dané změny uložit.

Ještě si můžeme všimnout, že je možné v daném nastavení zadat Dobu splatnosti. To znamená, že se ve faktuře automaticky vygeneruje datum splatnosti, které bude obsahovat vámi zadanou Dobu splatnosti.

Pokud tedy takovéto nastavení provedeme, tak když zákazník udělá objednávku, tak se automaticky vygeneruje faktura a ta bude mít číslo 101. Takovou objednávku s příslušnou fakturou můžeme vidět na následujícím obrázku.