19. Doprava zdarma

ESHOP => POŠTOVNÉ => DOPRAVA ZDARMA

V tomto okně můžeme nastavit, jak se bude chovat „Doprava zdarma“, tzn. Produkty, které mají tuto možnost zaškrtnutou a způsob dopravy, u kterého máme zvoleno „Doprava zdarma“. 


Příznak produktu "Doprava zdarma" je možné aktivovat v nastavení každého produktu, kde je přidáno zaškrtávací políčko. Nastavení lze provést i u více produktů naráz přes hromadné operace v sekci "Produkty".



Po aktivaci bude v boxu produktu zobrazen štítek "Doprava zdarma", který bude i v detailu daného produktu. Informace o dopravě zdarma se bude zobrazovat i v košíku, kde bude u produktu s dopravou zdarma ikonka (po najetí kurzorem se zobrazí informace "Doprava zdarma").



Modul "Doprava zdarma" se nachází v nabídce "E-shop" -> "Poštovné" -> nová záložka "Doprava zdarma".



Nabídka je rozdělěna na dvě části:

1.  Nabídka pro definování dopravy zdarma

Zde je možné zvolit, jestli bude doprava zdarma aktivní pouze v případě, když bude v košíku jeden a více produktů, které mají nastavený příznak "Doprava zdarma". Druhá možnost nastavení je aktivace i v případě, že se budou v košíku nacházet i jiné produkty, které dopravu zdarma nemají. 

Další nabídkou je aktivace zobrazení popisu dopravy ihned v košíku - pouze u vlastních možností dopravy pro "Dopravu zdarma"). Případná poznámka tedy bude ihned viditelná (tato možnost se týká pouze popisů jednotlivých způsobů dopravy nikoliv plateb).

Třetí nabídka je aktivní pouze v případě, že je nastaveno, aby doprava zdarma byla umožněna jen tehdy, když jsou v objednávce pouze produkty, které mají dopravu zdarma. Jedná se o možnost aktivace dodatečného upozornění, které se zobrazuje v košíku pouze tehdy, když je přidán produkt, který dopravu zdarma nemá. Upozornění, si můžete sami vypsat a případně i naformátovat přímo v textovém editoru. Po aktivaci jej zákazník uvidí v košíku nad zobrazenými způsoby dopravy a platby.



2. Nabídka pro definování způsobů dopravy

První možností je zachování všech již nastavených způsobů dopravy, které se při dopravě zdarma budou zobrazovat s nulovou cenou (limity jednotlivých způsobů zůstávají zachovány).
Druhou možností je nastavení vlastních možností (jedné nebo více), které se budou zobrazovat namísto původních způsobů dopravy v případě, že bude uplatněna doprava zdarma. Tyto možnosti budou následně zobrazeny v klasickém přehledu způsobů dopravy s označením doprava zdarma.