Home > Rozšířené možnosti > Vzájemné propojení připojených produktů

Vzájemné propojení připojených produktů

Nově můžete ještě snadněji mezi sebou provázat (= vzájemně propojit) dva různé produkty. Pouhým kliknutím na ikonku.V detailu každého produktu můžete k produktu připojit až 8 dalších souvisejících připojených produktů. Nově se u každého takto připojeného produktu objeví symbol "přípínáčku". Pokud přidáváte nový produkt jako připojený, tento symbol se objeví až po uložení celého produktu a jeho opakované editaci.

Kliknutím na symbol "připínáčku" je u připojeného produktu (v tomto případě u produktu "12345 miska") editovaný produkt připojen také jako související připojený produkt. Tedy není nutné editovat produkt "12345 miska" a u něj zadávat stejný produkt jako připojený, ale kliknutím na symbol připínáčku se toto provede samo. Po kliknutí se symbol "připínáčku" změní do nové podoby.