Home > Rozšířené možnosti > HeurekaPoint (Uloženka) - nastavení variabilního symbolu

HeurekaPoint (Uloženka) - nastavení variabilního symbolu

Do exportu pro HeurekaPoint (uloženka) jsme přidali možnost nastavit variabilní symbol.

Po zaškrtnutí objednávek pro export, vybrání exportu pro HeurekaPoint a následném rozkliknutí jednotlivých řádků je možné vidět nové políčko pro nastavení variabilního symbolu.


Variabilní symbol bude přednastaven podle variabilního symbolu z objednávky. Pokud variabilní symbol není v objednávce nastaven, použije se výchozí nastavení a předvyplní se číslo objednávky nebo faktury - záleží na výchozím nastavení.

Nastavení je možné upravit v nastavení HeurekaPoint v sekci poštovné.


A následně v nastavení položky "Variabilní symbol".