Home > Rozšířené možnosti > Newsletter

Newsletter

PREMIUM služby - Newsletter

Součástí balíčku prémiových služeb je taktéž modul pro newsletter. Ten je možné dohledat po aktivaci v sekci Aplikace ve vaší administraci.

Modul funguje následujícím způsobem:

1. Vytvoření skupin, pro které bude možné newsletter odeslat
2. Vytvoření/přiřazení adresátů do jednotlivých skupin
3. Zadání obsahu samotného newsletteru
4. Odeslání


1. Vytvoření skupin

Nabídka pro vytvoření jednotlivých skupin je přímo v nabídce newsletteru. Zde je možné jednoduchým způsobem zadat neomezený počet různých skupin.2. Přiřazení adresátů do jednotlivých skupin

Seznam adresátů obsahuje emailové adresy všech registrovaných uživatelů, kteří souhlasili se zasíláním novinek. Nové adresáty je možné případně přidat ručně. 
V nastavení jednotlivých adresátů se nachází nabídka pro jméno, email, na který bude newsletter odesílán, samozřejmě nabídka skupin, do kterých je možné daného příjemce zpráv přiřadit a v případě nově zadaných adresátů i kolonka pro odeslání informativního emailu, pomocí kterého potvrdí souhlas se zasíláním zpráv. 


3. Zadání obsahu newsletteru

Při vytváření nového newsletteru lze definovat předmět, nadpis, den odeslání, skupiny, kterým bude email odeslán, barevnost jednotlivých prvků a samozřejmě samotný obsah.

Obsah newsletteru je možné zadávat dvěma způsoby:

A) Pomocí přednastavené struktury neboli "klikátek"
Pomocí tzv. Klikátek lze nadefinovat jednotlivé části emailu a to pomocí hlavního obrázku a textového obrázku. Tyto části se pak budou v emailu zobrazovat v přednastavené struktuře. 


B) Pomocí textového editoru
V textovém editoru je možné nadefinovat libovolný obsah v libovolné struktuře tak, jak je to možné provést v jakémkoliv textovém editoru, který se v systému nachází. 

4. Odeslání

Po vytvoření newsletteru je možné jeho podobu zobrazit a následně celé nastavení uložit. Odeslání proběhne v nastavený den po menších dávkách, aby emaily nebyly označeny jako spam.