Home > Rozšířené možnosti > Elektronický podací hárok (EPH) od Slovenské pošty

Elektronický podací hárok (EPH) od Slovenské pošty

Systém EPH (elektronický podací hárok) slouží pro online podání vašich zásilek prostřednictvím Slovenské pošty. Pro jeho aktivaci je potřeba modul nejdříve nastavit pomocí nabídky, která se nachází v sekci E-shop -> Poštovné -> Online podanie EPH. Zde nastavujete následující nabídky:

1 - Druh zásilky, který budete v podání online využívat. 
2 - Způsob úhrady za podání zásilek. Pošta vám pak například vystaví fakturu, kterou následně uhradíte.
3 - Rozsah čísel, které budou pro jednotlivé balíky použity. Rozsah čísel vám bude přidělen po uzavření smlouvy se Slovenskou poštou. Každé zásilce bude po aktivaci přiděleno jedno unikátní číslo.
4 - Podací číslo je možné automaticky přidat do automatického emailu, který se odešle po změně stavu objednávky. V této nabídce vyberte, jaký speciální údaj bude pro toto číslo použit, například #CODE1#.
5 - Pojištění jedné zásilky. Standardně se zadává 30 EUR - Toto pojištění je zdarma (vyšší pojištění je za příplatek).
6 - Počet dní, po které bude balík na poště uložen pro vyzvednutí zákazníkem. Standardně se zadává maximální počet tedy 18 dní.
7 - Nabídka pro doplňkové služby, které je možné k zásilkám přiřadit. Ty je možné definovat zde pro všechny balíky hromadně nebo jednotlivě před vyexportováním XML souboru.
8 - Dodatečné údaje k dané zásilce, například číslo faktury objednaného zboží, variabilní symbol nebo vlastní text.


Po výše uvedeném nastavení se přesuňte do výpisu objednávek. Zde vyberte objednávky, které chcete do elektronického podání exportovat a přes nabídku pro hromadné změny vyber možnost Online podanie EPH.


Po zvolení této nabídky budete přesměrování do přehledu / výpisu objednávek, pro které byl export proveden. Zde je nutné zadat hmotnost jednotlivých balíků a v případě, že se jedná o objednávku na dobírku tak i dobírku (automaticky se doplní celková částka objednávky, kterou je možné dodatečně editovat. 
Pokud to bude požadováno, můžete zde upravit i přidělené podací číslo balíku, pojištění a v detailu objednávky i dodací adresu, doplňkové služby jednotlivých objednávek a další dodatečné nastavení.


Pokud máte vše nastaveno, export dokončete pomocí tlačítka Exportovať ve spodní části. Systém vám následně vytvoří odkaz na XML soubor.


Po vygenerování XML souboru je potřeba jej uložit. To je možné provést tak, že soubor otevřete proklikem na vygenerovaný odkaz. Ten se zobrazí v okně prohlížeče, kde ve volném prostoru proklikněte pravým tlačítkem myši. Z nabídky pak vyberte možnost Uložit jako a soubor uložte jako XML Document do vašeho počítače.
Nyní máte k dispozici vygenerovaný soubor s objednávkami a můžete je do rozhraní EPH nahrát. Toto rozhraní je na internetu dostupné pod adresou eph.posta.sk. Zde ihned na úvodní straně vyberte možnost Import XML.V dalším kroku procesu vyberete uložený XML soubor ze svého počítače, opíšete ověřovací kód a informace odešlete. Po nahrání informací do prostředí EHP můžete objednávky dále dle potřeby upravovat. Pokud jsou všechny údaje v pořádku, můžete si v tomto prostředí vygenerovat adresní štítky jednotlivých balíků a informace o objednávkách odeslat do databáze Slovenské pošty.