Home > Rozšířené možnosti > PDF produktový katalog

PDF produktový katalog

Služba je určená pro zákazníky, kteří využívají premium balíček služeb. Využijte generování produktů do PDF pro své obchodní zástupce nebo v případě, že jste velkoobchod pro své maloobchodní odběratele!Co je to PDF katalog a k čemu slouží?

PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů) je souborový formát pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. 

Tak je to i v případě našeho katalogu. Na rozdíl od klasického CSV souboru s výpisem produktů je tedy nyní možné vygenerovat si výpis produktů do PDF souboru, který již obsahuje zvolená data produktů, obrázky produktů, vámi vloženou hlavičku či patičku nebo případně pozadí, které si sami nahrajete. 

Takto vygenerovaný katalog lze následně použít jako portfolio vaší nabídky pro obchodního zástupce, který vaše produkty nabízí. V nastavení pak lze použít nabídku pro změnu ceny, takže produkty můžete vygenerovat například s o 40% menšími cenami, než jsou uvedené na vašem eshopu a katalog tak zaslat jako nabídku produktů vašemu maloobchodnímu odberateli.


Co a jak pro generování nastavit?

Nabídka pro nastavení dat, která se budou do katalogu generovat, lze dohledat v administraci, pokud využíváte přemium balíček služeb, v sekci E-shop -> Export -> Export produktů do PDF.
Zde je pak možné nastavenit informace od textu popisu ceny (například "naše cena"), přes barevnost nebo obrázky hlavičky či pozadí, až po úpravu ceny, kterou lze před vygenerováním souboru přecenit (procentuálně nebo pevnou částkou). 

V nastavení PDF katalogu lze taktéž využít možnost přiřazení QR kódu, který umí systém vygenerovat. Pomocí něho se následně můžete vy nebo potencionální zákazník ihned dostat na váš web do detailu konkrétního produktu, jehož QR kód jste načetli.

Produkty je taktéž možné řadit pro jejich zobrazení ve vygenerovaném PDF a to podle klasických možnoští řazení pro zobrazení na webových stránkách (číslo produktu, datum vložení, názvu a ceny).

Nabídka pro nastavení možnožností generování taktéž umožňuje definovat, jaké obrázky se mají do PDF generovat. Zde lze volit malé máhledové nebo velké detailní produkty. 
UPOZORNĚNÍ: Pokud zvolíte generování velkých detailních produktů, je možné, že z důvodu velkého množství dat bude možné do PDF vygenerovat méně jak 500 produktů.


Jak data generovat?

Chci vygenerovat jen konkrétní sekci nebo mnou zvolené produkty 

- Prvotně je třeba ujasnit si, jaká data chcete generovat viz sekce E-shop -> Export -> Export produktů do PDF
- Po nastavení přejdeme do sekce E-shop -> Produkty, kde pomocí filtru zvolíme konkrétní kategorii nebo segment produktů
- Pomocí check-boxu pro volbu produktů pak zaklikáme ty, které chceme generovat 
- Přes nabídku pro hromadné úpravy následně zvolíme možnost vygenerování PDF katalogu
- Po prokliku a chvilce načítání systém vygeneruje odkaz na PDF soubor, kde budou obsaženy zvolené produkty

UPOZORNĚNÍ: Pokud má váš eshop více produktů a ty jsou v administraci stránkovány, je možné do jednoho PDF vložit jen produkty z jedné konkrétní strany. Nelze tedy zvolit 10 produktů z jedné strany, 30 produktů z třetí strany a ty pak společně vygenerovat. Pro každou strany je tedy nutné vygenerovat samostatné PDF, které může obsahovat až 400 produktů (maximální limit pro nastavení stránkování produktů v administraci).

Chci generovat nejlevnější, nejdražší produkty nebo sortiment podle data vložení či abecedně

- Takovéto generování lze provést v sekci E-shop -> Export -> Export produktů do PDF
- Zde si skrze nabídku Způsob řažení produktů zvolíte, jak chcete produkty řadit a tím i tedy pravidlo, jak budou do PDF generovány
- Samotné generování následně provedete skrze tlačitko pro generování produktů ve spodní části této nabídky 

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu zátěže na server lze tímto způsobem vygenerovat PDF soubor, který obsahuje maximálně 500 produktů. Vetší množství vygenerovat nelze.