Home > Rozšířené možnosti > Odkazy na celé články

Odkazy na celé články

Chcete na Váš e-shop umístit několik článků pod sebe, ale pouze pomocí úryvků s odkazem na celý článek, tak aby články nezabíraly zbytečně moc místa? Jak tohoto způsobu docílit naleznete v návodu zde. Tento způsob určitě zpřehlední Váš e-shop pokud jste jedni z těch, kteří své zákazníky o všem informují.

Nejdříve si založíme článkové menu, do kterého články s proklikem na pokračování vložíme. Zvolte sekci Obsah webu - Struktura webu - Přidat novou položku hlavního menu.


Do prvního řádku napište pořadové číslo daného menu, do druhého řádku název menu a uložte.

 

Nyní si pomocí volných článků vytvoříme celé znění všech článků, které budeme chtít  uvést do našeho menu s proklikem na celý článek. Klikněte tedy v horizontálním menu na složku "volné články" a vytvořte postupně všechny potřebné články.Když máte články vytvořené, vraťte se zpět do horizontální položky menu a vstupte do podmenu a článků menu, ve kterém vytvoříme již zmiňované články s prokliky.Zde vytvoříme jeden hlavní článek, do kterého budeme úryvky článků postupně zadávat.


Vložte si začátky článků a texty k prokliku na zbytek článku. Text pro pokračování článku si označíme a stiskneme ikonu řetězu (vložit/upravit odkaz).Do URL odkazu vložte tyto znaky ^ ^ a mezi ně vazební číslo zbytku článku, který jsme si vytvořili ve volných článcích a stiskněte na tlačítko vložit.Vazební čísla článku naleznete v sekci volné články viz obrázek níže.Článek by měl poté vypadat asi takto. Nezapomeňte změny uložit.


Výsledek by měl vypadat asi takto. Samozřejmě Vaší fantazii na zlepšení tvorby těchto článků se meze nekladou. Proklik můžete udělat například i pomocí obrázku atd.