Home > Rozšířené možnosti > Možnost zaheslování / skrytí kategorie produktů

Možnost zaheslování / skrytí kategorie produktů

Nabídky pro nastavení se nacházejí v administraci v nastavení hlavních kategorií produktů.Skrýt kategorii:
- Skrýt lze pouze hlavní kategorii, ale zároveň s ní se schovají i všechny 
podkategorie a zboží v nich. 
- V případě aktivace kategorie na přední straně zmizí a nebude nikde zobrazena.

- Produkty v hlavní kategorii a podkategoriích nebudou zobrazeny a to i v případě, ze jsou zobrazeny v jiné sekci, než je zaheslována.
- Skryté produkty nebude možné filtrovat a nebudou zobrazeny v souvisejících produktech, boxech, hledání atd.


Zaheslovat kategorii:
- Zaheslovat je možné pouze hlavní kategorii.
- Každá hlavní kategorie může mít své heslo a pod tímto heslem jsou zaheslovány i všechny podkategorie.
- Pokud uživatel klikne na zaheslovanou kategorii na přední straně, požádá ho systém o zadání hesla.
- Po vyplnění správného hesla se odemknou produkty a může je zákazník vidět, stejně tak i všechny další podkategorie a produkty v nich.
Podobně jako u skrytých kategorií tak i zde klient nemůže vidět produkty které jsou napojené ve více kategoriích a zároveň v zaheslované kategorií dokud kategorii neodemkne.