Home > Rozšířené možnosti > Kategorie a podkategorie s omezením 18+

Kategorie a podkategorie s omezením 18+

Již dříve jsme přidali na e-shop funkci, která vám umožňuje nastavit odsouhlasení věku 18+ zákazníkem. Tuto funkci bylo dosud možné nastavit jen na úrovni celého e-shopu. Nyní jsem tuto funkci vylepšili a je možné ji používat jak v kategoriích, tak i podkategoriích.U jakékoli kategorie i podkategorie můžeme nyní nastavit podmínku, kdy zákazník musí odsouhlasit, že jeho věk je 18 let a více.

Ukažme si příklad nastavení na podkategorii - stejný postup bychom použili u jakékoli jiné kategorie nebo podkategorie. Máme například na e-shopu podkategorii, kterou bychom chtěli tímto způsobem nastavit (například Podkategorie2 na následujícím obrázku).
Pokud tuto podkategorii chceme nastavit tak, aby zákazník musel odsouhlasit požadovaný věk, tak stačí jít v administraci do zelené sekce E-shop, políčko Kategorie produktů. Tam v přehledu kategorií musíme najít podkategorii, kterou chceme nastavit. Otevřeme si tedy hlavní kategorii pomocí možnosti vstup do podkategorií.

Pokud nalezneme naší požadovanou podkategorii, tak si ji otevřeme pomocí ikonu tužky, která je u každé kategorie i podkategorie vždy vlevo.

Po otevření podkategorie můžeme vidět možnost Zapnout omezení procházení kategorie.
Pokud tuto možnost zaškrtneme, tak se rozbalí nabídka pro zadání textu, názvu tlačítka pro potvrzení a názvu tlačítka pro zrušení.

Nyní už stačí jen vše vyplnit. Text sdělení i texty tlačítek si můžete nastavit zcela podle sebe, jak uznáte za vhodné.
Nezapomeňme všechny zadané informace úplně dole uložit.


Nyní je vše již hotové a pokud zákazník klikne na danou podaktegorii, u které jsme nastavili nutnost potvrzení věku, tak se zákazníkovi objeví vaše nastavené sdělení a on bude muset potvrdit svůj věk.

Pokud zákazník klikne na políčko s textem "je mi méně jak 18 let", tak bude přesměrován na úvodní stránku e-shopu. Pokud klikne na "Je mi 18 let a více", tak se dostane do dané podkategorie.


Stejným způsobem můžeme nastavit odsouhlasení věku pro jakoukoli jinou kategorii nebo podkategorii.

Pokud bychom chtěli u dané kategorie nebo podkategorie zrušit podmínku, kdy zákazník musí odsouhlasit svůj věk, tak stačí jen odškrtnou v dané kategorii nebo podkategorii možnost Zapnout omezení procházení kategorie.

Nesmíme opět zapomenout vše úplně dole uložit kliknutím na tlačítko Uložit. 

Otázky a odpovědi


Otázka: Projeví se tato funkce nějak po té, co bude dostupná na e-shopu?

Odpověď: Ne. Funkce se nijak neprojeví, dokud si ji podle výše uvedeného postupu nezapnete.

 

Otázka:  Když mám zapnutou dřívější funkci odsouhlasení věku 18+ pro celý e-shop a nyní začnu zapínat tuto funkci pro jednotlivé kategorie, co se stane?

Odpověď: Na každé úrovni, kde je tato funkce zapnuta (např. celý e-shop, kategorie, podkategorie) bude muset zákazník potvrdit svůj věk. Tedy opakovaně.

 

Otázka: Může se text sdělení nějak upravit?

Odpověď: Můžete přidávat například volné řádky a tím oddělovat jednotlivé části sdělení. Není ale možné nastavovat barvu textu nebo jeho velikost.

 

Otázka:  Jak podmínku odsouhlasení věku mohu vypnout.

Odpověď: Jednoduše tak, že odškrtnete u nastavené kategorie nebo podkategorie možnost Zapnout omezení procházení kategorie.

 

Otázka: Dá se tato funkce použít jen k odsouhlasení věku zákazníka?

Odpověď: Můžete tuto funkci používat k jakémukoli účelu, který uznáte za vhodný, ale primárně je určena k potvrzení věku zákazníka.

 

Otázka: Kde nastavím podmínku odsouhlasení věku pro celý e-shop?

Odpověď: V šedé sekci Nastavení, políčko Nastavení webu, záložka Nastavení zobrazení a zde stačí sjet úplně dolů.

O zapnutí funkce potvrzení věku pro celý e-shop si můžete více přečíst v tomto návodu: