Home > Rozšířené možnosti > SMS brána

SMS brána

Přidali jsme možnost SMS brány, díky které můžete např. zasílat zprávy zákazníkům o stavu objednávky, nechat informovat o vyprodaném zboží na e-shopu nebo si nechat zaslat upozorňovací SMS při vytvoření nové objednávky.Základní nastavení SMS brány můžete nastavit ve žluté sekci Aplikace, políčko SMS brána.

 

Políčko SMS brána obsahuje 4 záložky:

- Nastavení sms,

- Odeslat sms,

- Historie odeslání,

- Přehled účtu.

 

Záložka Nastavení sms

V této záložce můžete nastavit zasílání sms při nově přijaté objednávce a nechat si zaslat sms, když se vyprodá určité zboží (pro tuto funkci musíte mít nastavený sklad na variantu č. 4 nebo 5. Toto nastavení provedeme v zelené sekci E-shop, políčko Nastavení e-shopu, záložka Varianty skladu a tam u varianty 4 nebo 5 musíte mít nastavené: Ze skladu odečíst ihned po odeslání objednávky zákazníkem).

Pokud toto máte nastavené, tak už jen stačí zadat své číslo telefonu a zaškrtnout, že chcete odeslat sms při nové objenávce a při vyprodání zboží - stejně jako na následujícím obrázku.

Pozor na to, že pokud zadáte číslo bez mezinárodní předvolby, tak se sms odešle na toto číslo v ČR. Pokud tedy potřebujete odeslat číslo na Slovensko, tak je zapotřebí zadat i předvolbu např. +421 777666666.

 

Záložka Odeslání sms

V této záložce můžete nastavit manuální odesílání SMS. Stačí zadat číslo telefonu, na který má být SMS zpráva odeslána a text zprávy.

Předpokládejme, že chcete zákazníkovi na jeho číslo 777666666 odelsat SMS zprávu např. s tímto textem: "Vaši objednávku jsme upravili podle Vašeho přání a přidali jsme 2 kusy Vámi požadovaného výrobku.". Stačí jen zadat telefonní číslo do políčka Telefon a vyplnit obsah zprávy do políčka Text. Následně stačí jen kliknout na políčko Odeslat. Vypadalo by to následovně.

 

Když napíšeme text nějaké zprávy, tak tento text si můžeme uložit, abychom ho mohli v budoucnu opět použít. Stačí zaškrtnout možnost Uložit text jako šablonu a zadat nějaký název (např. Úprava objednávky).

 

Pokud v budoucnu budeme chtít text použít, tak jen z roletky Zvolit text ze šablony stačí vybrat název, pod kterým jsme text uložili  (v našem případě Úprava objednávky).

Po zvolení názvu šablony (Úprava objednávky) se daný text automaticky objeví.

 

Záložka Historie odesílání

Tato záložka ukazuje základní přehled odeslaných SMS. V tomto přehledu můžete najít Čas odeslání, Příjemce SMS zprávy a Počet odeslaných SMS.

 

Záložka Přehled účtu

Záložka Přehled účtu vám ukáže celkový přehled o účtu. Najdete v ní souhrn odeslaných SMS zpráv - včetně datumu, o jaké odeslání SMS se jednalo (ruční odeslání, zboží vyprodáno, nová objednávka), cenu SMS a také zbývající kredit.

 

Vpravo nahoře máte možnost si kredit dobít. Jen zadáte dobíjenou částku a kliknete na tlačítko Dobít kredit. Tím dojde k přesměrování na SMS bránu.

 

Automatická avíza a SMS

Objednávky je možné přepínat do jednotlivých stavů (např. čeká se na platbu, vyřízená objednávka atd.). Vždy, když se přepne objednávka do některého z těchto stavů, tak se zákazníkovi může odeslat SMS s textem, který nadefinujete.

Nastavení těchto automatických SMS se nastaví v zelené sekci E-shop, políčko Objednávky, záložka Automatická avíza.

V této záložce zvolíme určitý stav objednávky - např. Potvrzení objednávky.

Když po zvolení konkrétního stavu objednávky sjedete úplně dolů, tak tam najdete nastavení SMS pro zvolený stav objednávky.

Hned nahoře je zapotřebí zakliknout možnost: Automaticky zasílat sms při změně objednávky do stavu "Potvrzení objednávky". Následně zadáte text SMS, který se bude zákazníkovi vždy odesílat.

 

Pokud kliknete na šedý otazníček pod prostorem pro zadávání textu SMS, tak v něm najdete, že můžete do zasílané SMS automaticky generovat číslo objednávky, datum a čas objednávky a jakoukoli textovou informaci. Můžete zadat následující kódy:

 

#ORDER_NUMBER#
#ORDER_DATETIME#
#CODEn#

pro číslo objednávky:   #ORDER_NUMBER#

pro datum a čas objednávky:   #ORDER_DATETIME#

pro libovolnou textovou informaci:  #CODEn#

 

Pokud do textu SMS zadáte kódy pro číslo objednávky a datumu s časem, tak už nic více nastavovat nemusíte. Libovolnou textovou informaci zadáte tak, že místo "n" v kódu zadáte číslo od 1 do 5. Následně půjdete do zelené sekce E-shop, políčko Objednávky a určitou objednávku otevřete. V jejím nastavení úplně dole budete vždy do každé objednávky zadávat text, který se automaticky uvede v zaslané SMS zákazníkovi.

Předpokládejme, že do textu SMS zadáme kód ve tvaru #CODE1# (viz. obrázek vlevo). Pak půjdeme do objednávky a zadáme v ní dole do kolonky text: "tento text bude v SMS".

 

 

Pokud máte nastavený text SMS pro jednotlivé stavy objednávek, tak při každém přepnutí objednávky do příslušného stavu se odešle vámi nastavená SMS. Přepínání do jednotlivých stavů s SMS najdete v nastaví objednávky (zelená sekce E-shop, políčko Objednávky). Nastavenou SMS u jednotlivých stavů objednávek symbolizuje žlutá ikonka s nápisem SMS.

 

Žluté značky SMS v objednávkách a u registrovaných zákazníků

Žluté značky SMS se v administraci zobraují v přehledu objednávek (zelená sekce E-shop, políčko Objednávky, záložka Objednávky) a také u registrovaných uživatelů (zelená sekce E-shop, políčko Registrovaní uživatelé, záložka Přehled zákazníků.

 

SMS v objednávkách

Vedle jednotlivých objednávek můžeme vidět žlutou ikonu SMS.

Ukážeme si, co se stane, pokud na danou ikonu u jedné z objednávek klikneme.

 

Kliknutím na ikonu se přesuneme do záložky Odeslat sms, se kterou jsme se již výše seznámili, a do políčka Telefon se vyplní automaticky číslo, které bylo uvedeno zákazníkem v objednávce.

Opět by už jen stačilo vyplnit text nebo zvolit některou ze šablon s textem, kterou jsme si již dříve vytvořili, a kliknout na políčko Odeslat.

 

SMS u registrovaných uživatelů

Princip u registrovaných uživatelů je naprosto stejný jako u objednávek.

Najedeme si na registrované uživatele (zelená sekce E-shop, políčko Registrovaní uživatelé, záložka Přehled zákazníků). Klikneme na ikonu SMS u některého z registrovaných uživatelů a opět se dostaneme do záložky Odeslat sms a číslo telefonu bude opět předvyplňěno telefonním číslem z objednávky.

 

Zobrazování kreditu

Výše aktuálního kreditu se vám zobrazuje v jednotlivých záložkách v políčku SMS brána, ale také nahoře na liště v administraci.